Wykłady w roku akademickim 2019/20

 1. Doktryna i życie św. Teresy od Jezusa
  o. Wojciech Ciak OCD
 2. Wstęp do duchowości katolickiej - mądrość filozoficzna
  o. Bertold Dąbkowski OCD
 3. Historia duchowości - męczennicy, okres rozwoju monastycyzmu pierwotnego, duchowość wczesnego średniowiecza
  dr Rafał Tichy
 4. Święci Zakonu Karmelitańskiego - św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)
  prof. Anna Grzegorczyk, UAM Poznań
 5. Duchowość w rozumieniu pozakatolickim - prawosławie
  dr Bogna Kosmulska
 6. Wybrane zagadnienia z judaizmu
  prof. Anna Kuśmirek, UKSW Warszawa
 7. Pedagogia modlitwy
  o. Grzegorz Góra OCD
 8. Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego
  o. Robert Marciniak OCD
 9. Sztuka i sacrum: św. Teresa od Jezusa i El Greco
  Barbara Tichy
 10. Współczesne zagrożenia duchowe
  Grzegorz Górny
 11. Duchowość maryjna w Karmelu
  o. Jakub Kamiński OCD