Pielgrzymka śwladami Edyty Stein odbędzie się w dniach 26 czerwca (piątek) - 5 lipca (niedziela) i obejmie miejscowości związane ze świętą w Polsce, Niemczech, Holandii i Czechach. 

Pobierz szczegółowy plan

Zgłoszenia:

Joanna Wojtasik - tel. 502 236 491