Zapraszamy do studium w Instytucie. Zgłoszenia przyjmujemy od 22 września do 10 października w sekretariacie Instytutu, we wtorki i czwartki w godzinach 17:00-19:00.
Sekretariat Instytutu znajduje się w jednym z pomieszczeń przyklasztornych.