e-Instytut

Pod jakim adresem strony znajduje się e-Instytut?

https://eidc.pl/

Do kogo adresowany jest e-Instytut?

Do wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką zajęć w Instytucie Duchowości Carmelitanum, a które z różnych powodów (miejsce zamieszkania, praca, obowiązki rodzinne, klauzura, etc.) nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych IDC w Warszawie.

Kto może zostać Słuchaczem e-Instytutu?

Słuchaczem e-Instytutu może zostać każda osoba zainteresowana duchowością katolicką oraz pragnąca pogłębić swoją wiedzę na temat duchowości karmelitańskiej, która zostanie przyjęta do grona Słuchaczy przez Dyrektora IDC i która zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu IDC.

Jak zostać Słuchaczem e-Instytutu?

Nabór do e-Instytutu trwa cały rok. Osoba pragnąca zostać Słuchaczem e-Instytutu proszona jest o przesłanie podania w formie e-maila na adres sekretariatu Instytutu Duchowości Carmelitanum. Podanie powinno zawierać zwięzłą informację o sobie: wiek, wykształcenie, zawód, dotychczasową drogę formacji w Kościele Katolickim oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia do e-Instytutu. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Dyrektora IDC kandydat otrzyma informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie do e-Instytutu wraz z prośbą o wniesienie opłaty na konto IDC.

Co obejmuje program zajęć w e-Instytucie?

Program e-Instytutu pokrywa się z 3-letnim programem stacjonarnego Instytutu Duchowości Carmelitanum.

W jakim trybie odbywają się zajęcia w e-Instytucie?

Po przyjęciu Słuchacza do e-Instytutu przez Dyrektora IDC oraz po wniesieniu opłaty, Słuchacz otrzymuje możliwość uczestniczenia online w stacjonarnych zajęciach IDC oraz otrzymuje dostęp do nagrań, plików i dokumentów na stronie internetowej IDC.

Jaki jest koszt udziału w zajęciach e-Instytutu?

Opłata za semestr wynosi 250 zł. Istnieje możliwość opłacenia całego roku z góry.

Numer konta:
96 1600 1127 1848 8772 2000 0023 z dopiskiem: CARMELITANUM

Kontakt

Sekretariat IDC: warszawa(at)carmelitanum.pl