Instytut Duchowości Carmelitanum

Rozkład zajęć na I semestr 2022/2023

 

Zajęcia w Studium Duchowości odbywają się w godzinach:
16.30 – Msza św.
17.20 – 18.40 — I wykład
18.40 – 19.00 — przerwa
19.00 – 20.20 — II wykład

04.10 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. o. Bertold Dąbkowski ocd — Wstęp do duchowości katolickiej: mądrość filozoficzna

09.10 /niedziela/ — Godziny skupienia
Temat: Jak stać się dzieckiem Bożym w oparciu o nauczanie i doświadczenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Program Godzin skupienia:
g. 16.00 — Konferencja
g. 17.00 — Adoracja
g. 18.00 — Msza św.
g. 19.00 — Spotkanie popielgrzymkowe

11.10 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd – Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. o. Robert Marciniak ocd – Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego

15.10 /sobota/ Inauguracja Roku Akademickiego
g. 18.00 — Msza św.
g. 19.00 — Inauguracja Roku Akademickiego w Instytucie Duchowości Carmelitanum

Koncert Zespołu „Lumen”
Agapa

18.10 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. o. Bertold Dąbkowski ocd — Wstęp do duchowości katolickiej: mądrość filozoficzna

25.10 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. o. Robert Marciniak ocd — Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego

30.10 /niedziela/ Salon Świętych g. 19.00
„Św. Teresa Benedykta od Krzyża /Edyta Stein/ i Estera biblijna”

05.11 /sobota/ — Godziny skupienia
Temat: Jak stać się dzieckiem Bożym w oparciu o nauczanie i doświadczenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

08.11 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. o. Bertold Dąbkowski ocd — Wstęp do duchowości katolickiej: mądrość filozoficzna

15.11 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. Marek Skrukwa, „Jego czysty świat pociągał mnie ku wnętrzu”. Percepcja muzyki J. S. Bacha w myśli św. Edyty Stein. Po wykładzie odbędzie się koncert muzyki J. S. Bacha: dr Marek Skrukwa – viola da gamba, prof. dr hab. Marek Toporowski - klawesyn

22.11 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. o. Bertold Dąbkowski ocd — Wstęp do duchowości katolickiej: mądrość filozoficzna

29.11 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. Bartłomiej Grysa — Duchowość Świętego Szarbela Makhloufa na tle Kościoła maronickiego. Kościół Wschodu i fenomen jego działalności misyjnej

06.12 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. o. Bertold Dąbkowski ocd — Wstęp do duchowości katolickiej: mądrość filozoficzna

11.12 /niedziela/ — Godziny skupienia
Temat: Jak stać się dzieckiem Bożym w oparciu o nauczanie i doświadczenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

13.12 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. o. Robert Marciniak ocd — Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego

18.12 /niedziela/ Salon Świętych g. 19.00
„Św. Teresa Benedykta od Krzyża /Edyta Stein/ i św. Jan od Krzyża”

20.12 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. Spotkanie opłatkowe

03.01.2023 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. Bartłomiej Grysa — Duchowość Świętego Szarbela Machlufa na tle Kościoła maronickiego. Kościół Wschodu i fenomen jego działalności misyjnej

08.01 /niedziela/ — Godziny skupienia
Temat: Jak stać się dzieckiem Bożym w oparciu o nauczanie i doświadczenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

10.01 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. o. Bertold Dąbkowski ocd — Wstęp do duchowości katolickiej: mądrość filozoficzna

17.01 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. o. Robert Marciniak ocd — Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego

24.01 /wtorek/
1. prof. Anna Grzegorczyk — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein)
2. o. Bertold Dąbkowski ocd — Wstęp do duchowości katolickiej: mądrość filozoficzna

Salon Świętych
Październik — Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)
Listopad — Św. Zygmunt Szczęsny Feliński i Juliusz Słowacki
Grudzień — Św. Teresa Benedykta od Krzyża i św. Jan od Krzyża
Styczeń — Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Godziny skupienia /2. niedziela miesiąca/
Temat: Jak stać się dzieckiem Bożym w oparciu o nauczanie i doświadczenie św. Teresy
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Program Godzin skupienia:
g. 16.00 – Konferencja
g. 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
g. 18.00 – Msza św.
g. 19.00 – Agapa