Jak się zapisać?

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy od 24 września do 10 października w sekretariacie Instytutu, we wtorki i czwartki w godzinach 17:00-19:00.
Sekretariat Instytutu znajduje się w jednym z pomieszczeń przyklasztornych.

Potrzebne dokumenty

Pragnący uczestniczyć w zajęciach Instytutu winni złożyć do dnia 10 października:

  1. podanie
  2. życiorys
  3. kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów
  4. dwie fotografie
  5. w przypadku osób zakonnych zgodę odpowiednich przełożonych

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24 i 26 września oraz 1, 3, 8 i 10 października w godzinach 16:00-18:00

Koszt

Czesne wynosi 250 zł za semestr.

Po pomyślnym przejściu rekrutacji kwotę można wpłacić na konto:
96 1600 1127 1848 8772 2000 0023 z dopiskiem: CARMELITANUM

Uzyskane tytuły

Na obecnym etapie słuchacz Instytutu po zakończeniu zajęć w cyklu trzyletnim, napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie może uzyskać dyplom z duchowości, ale bez konkretnych przywilejów wobec kościelnych instytucji. Praca dyplomowa nie wiąże się z tytułem naukowym, jest to rodzaj swoistych rekolekcji na dany temat.