Cisza klasztoru nie jest pusta. Przepełnia ją obecność Tego, Który Jest i który nieustannie pragnie przyciągnąć nas BLIŻEJ Siebie…

W Karmelu pod wezwaniem Słowa Bożego i Świętych Aniołów w Suchej Hucie powstała właśnie płyta „Bliżej” - zrodziła się w sercu mniszki karmelitanki bosej z klasztoru, który jest  nowym ogniskiem kontemplacji. Pan Bóg umieścił je w niewielkiej wiosce na pograniczu dwóch diecezji – gdańskiej i pelplińskiej. Stąd płyta jest „cegiełką” – dochód z jej sprzedaży będzie przeznaczony na budowę klasztoru. Płyta jest już dostępna w sklepie internetowym Galilea, prowadzonym przez Fundację Barnaby z Archidiecezji Gdańskiej. Improwizacje fortepianowe s. Estery można nabyć w dwóch formach – w postaci  materialnej płyty CD pod adresem: https://galilea-sklep.pl/blizej-plyta-cd, a także w postaci plików mp3 pod adresem https://galilea-sklep.pl/blizej-pliki-mp3.

Muzyka jest zapisem karmelitańskiej drogi ku Bogu, światu i sobie… Jest odpowiedzią na Słowo Boże, ale rozumiane szeroko – jako Biblia, stworzenie, drugi człowiek…. Jest próbą snucia opowieści za pomocą języka uczuć… Opowieści o bardzo prostej, karmelitańskiej codzienności, w przepięknym, wiejskim zaciszu z mgłą i przelotnymi deszczami…Ale jest ona również próbą spotkania  - te fortepianowe improwizacje mogą otworzyć serce na poruszenie, mogą być jak delikatne pukanie do drzwi, aby wyjść na spotkanie życia, które zawsze pozostaje tajemnicą oraz Tego, z którego ono się rodzi i który poprzez wszystko pragnie nas spotykać.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie