PATRONKA

CARMELITANUM

Dlaczego św. Teresa Benedykta od Krzyża ?

Jest osobą, która uczy właściwego wykorzystania intelektu.

Poznaje możliwe tradycje filozoficzne, jak i współczesne jej prądy, zapoznaje się w sposób pogłębiony z literaturą światową i niemiecką, a także z ówczesnymi nurtami psychologii. I po tym wszystkim tworzy swój własny system, który jest oparty na szukaniu prawdy w oparciu o czyste sumienie. Skupiona jest na czystym źródle filozofii, jakim jest metafizyka w ujęciu arystotelesowsko-tomistycznym oraz odwołuje się ostateczne do Słowa Bożego interpretowanego w Kościele.

Jest osobą, która właściwie wykorzystuje swoją pamięć.

Wyrazem tego jest jej książka „Dzieje pewnej rodziny żydowskiej”, w której ukazuje swój szacunek wobec tradycji i szczególne uszanowanie wobec swojej matki, strażniczki tej tradycji. Pamiętając — potrafi jednocześnie zwrócić się ku przyszłości, ku tej nadziei, która związana jest z nadzieją obecną w Kościele Katolickim. Jako prawdziwa Izraelitka potrafi zrobić krok do przodu i przyjąć Jezusa jako Mesjasza w tymże Kościele Katolickim.

Jest osobą, która umie korzystać ze swojej woli.

Potrafi w swoim życiu wiele spraw sobie narzucić i je zrealizować; zaangażowana również w ruch kobiet, ostatecznie odnajduje swoje miejsce w Kościele, a konkretnie w Karmelu. Oddaje swoją wolę Jezusowi przez pośrednictwo przełożonych i oddaje swoje życie za zbawienie innych, realizując w ten sposób swoje powołanie jako kobiety, matki oddającej życie w ofierze za innych, i jako towarzyszki, oblubienicy Jezusa Chrystusa.

Trzeba też podkreślić, że ostatecznie Karmel ze swoją duchowością i stylem życia stanowił dla niej miejsce, w którym odnalazła to, co najcenniejsze w Kościele oraz to, dzięki czemu potrafiła przygotować się w pełni do bycia oblubienicą Jezusa i matką duchową ludzi, co potwierdziła przez swoje męczeństwo.