Wykładowcy Carmelitanum

o. Wojciech Ciak ocd
o. Wojciech Ciak ocd
Specjalizuje się w duchowości karmelitańskiej, szczególnie w dziełach św. Teresy od Jezusa jako współtłumacz i komentator, założyciel i wieloletni prezes wydawnictwa Flos Carmeli, inicjator powstania Instytutów Duchowości Karmelitańskiej, duszpasterz, rekolekcjonista i wykładowca w Instytutach Duchowości
  o. Jan Piotr Malicki ocd
  o. Jan Piotr Malicki ocd
  Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, wieloletni misjonarz i wykładowca teologii duchowości w Instytucie Nauk Religijnych w Butare w Afryce, rekolekcjonista i wykładowca w Instytutach Duchowości
   o. Jakub Kamiński ocd
   o. Jakub Kamiński ocd
   Asystent Warszawskiej Wspólnoty OCDS, członek korespondent Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, ekonom Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, duszpasterz, rekolekcjonista
    o. Bertold Dąbkowski ocd
    o. Bertold Dąbkowski ocd
    Dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum w Sopocie, wykładowca w Instytutach Duchowości w Poznaniu, Sopocie i Warszawie, duszpasterz, rekolekcjonista

     o. Placyd Ogórek ocd
     o. Placyd Ogórek ocd
     Wieloletni wykładowca WSD OCD w Krakowie i Poznaniu oraz w innych wyższych Seminariach Duchownych (Salezjanów, Franciszkanów OFMConv, Seminarium Zagranicznym w Poznaniu), długoletni kierownik Katedry Mistyki chrześcijańskiej na ATK, profesor zwyczajny na UKSW, duszpasterz, rekolekcjonista
      o. Józef Tracz ocd
      o. Józef Tracz ocd
      Psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, formator, wykładowca w Instytutach Duchowości Carmelitanum
       o. Leszek Jasiński ocd
       o. Leszek Jasiński ocd
       Absolwent Carmelitanum w Poznaniu, licencjat utroque iure w Rzymie (Lateranum), absolwent Studium w Kongregacji ds. Świętych, spowiednik Sióstr, duszpasterz chorych, opiekun Grupy Modlitwy Terezjańskiej i Grupy Lektury Karmelitańskiej oraz Grupy Czytania Biblii w rok
        o. Robert Marciniak ocd
        o. Robert Marciniak ocd
        Studiował nauki biblijne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, przełożony w Klasztorze św. Józefa w Warszawie, delegat Prowincjalny ds. OCDS, wykładowca w Instytutach Duchowości, duszpasterz, rekolekcjonista
         o. Krzysztof Piskorz ocd
         o. Krzysztof Piskorz ocd
         Duszpasterz Karmelitańskiego Ośrodka Powołań i Młodzieży Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Moderator Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji , prowadzący kanał na YouTube: Karmel i Ty, duszpasterz zespołu Hortus Dei, opiekun duchowy grupy ewangelizacyjnej "Katolicy na ulicy" we Wrocławiu, wykładowca w Instytutach Duchowości

          Współpracują z Carmelitanum

          Anna Grzegorczyk
          Anna Grzegorczyk
          Prof. dr hab. nauk humanistycznych; filozof, semiotyk i kulturoznawca, założycielka i dyrektor Centrum Badań Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Jej obecne zainteresowania skupione są wokół historii mistyki, filozofii rozwoju duchowego i chrześcijańskiego dziedzictwa duchowego
           Barbara Tichy
           Barbara Tichy
           Historyk sztuki, edukatorka, adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie, autorka i koordynatorka wielu programów edukacyjnych związanych z wystawami MNW
            Marek Skrukwa
            Marek Skrukwa
            Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, badacz i autor prac z pogranicza teologii i muzyki. Ukończył także dwa kierunki studiów (kontrabas, viola da gamba) na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Wykładowca dwóch krakowskich uczelni: Akademii Ignatianum oraz Karmelitańskiego Instytutu Duchowości „Teresianum"
             Rafał Tichy
             Rafał Tichy
             Filozof, teolog, publicysta, scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UW, założyciel i redaktor pisma «44 / Czterdzieści i cztery»
              Bartłomiej Grysa
              Bartłomiej Grysa
              Katolik, mąż jednej żony i ojciec piątki dzieci; arabista, doktor językoznawstwa i teolog-hobbysta; redaktor Katolickiego Czasopisma Ewangelizacyjnego „Miłujcie się!”, gdzie odpowiada m. in. za wydanie arabskie, rosyjskie, ukraińskie, litewskie i łotewskie; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Maronickiej Fundacji Misyjnej
               ks. Marek Tatar
               ks. Marek Tatar
               Prezbiter diecezji radomskiej, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w UKSW. Wykładowca w WMSD w Warszawie. Krajowy duszpasterz powołań przy KEP, Konsultant Komisji ds. Duchowieństwa KEP, autor wielu artykułów i wystąpień z zakresu duchowości chrześcijańskiej, w Polsce i poza jej granicami. Przestrzenie badawcze: duchowość chrześcijańska, mistyka, duchowość ontyczna, duchowość ekumeniczna