Image
o. Wojciech Ciak OCD foto Gość Niedzielny

By nie skakać

z kwiatka na kwiatek

Jak prawdziwie się modlić? Co zrobić, by codzienność nie była banalna? Jak podjąć pielgrzymowanie ku głębi? Jak przeżyć ciemną noc? Odpowiedzi na te i podobne pytania można znaleźć na zajęciach powstającego na Solcu Carmelitanum.

Rozmawia Agnieszka Kurek-Zajączkowska

Wywiad ukazał się na łamach gazety Gość Niedzielny - 2019 r.

https://www.gosc.pl/doc/5723251.By-nie-skakac-z-kwiatka-na-kwiatek

Wzorzec studium teologii duchowości został zaczerpnięty od karmelitów z Hiszpanii. W Polsce ma już tradycję sięgająca lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie studium jest realizowane w Sopocie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Poznaniu, a jesienią tego roku zajęcia rozpoczną się przy ul. Solec 61.

Spotkania będą odbywały się we wtorki o godz. 17 w karmelitańskim klasztorze na Solcu. Poprzedzi je Msza św. dla chętnych o godz. 16.15. Zajęcia poprowadzą głównie karmelici bosi specjalizujący się w duchowości, a wśród nich m.in. o. Krzysztof Pawłowski OCD, o. Roman Rachmajda OCD i o. Wojciech Ciak OCD. W ramach studium przewidziane są ćwiczenia i wykłady. Jest też możliwość uczestnictwa w pielgrzymkach śladami karmelitańskich świętych do Hiszpanii i Francji, w tym autokarowa oraz tygodniowa piesza "Od kołyski do grobu". Uczestnicy studium mogą się też w ciągu roku włączyć w środowe spotkania grupy modlitwy terezjańskiej oraz odbyć rekolekcje w jednym z domów rekolekcyjnych karmelitów bosych w Polsce.

Studium nie kończy się dyplomem, ale są egzaminy i pisanie pracy. - Nie chodzi jednak o odpytywanie z wiedzy, ale uzyskanie pomocy do życia. Praca jest rodzajem swoistych rekolekcji dla osoby zainteresowanej danym tematem - tłumaczy o. Ciak.

Zapisy do studium na Powiślu będą przyjmowane od 24 września do 10 października we wtorki i czwartki do godz. 17 do 19. Trzeba dostarczyć podanie o przyjęcie do studium, życiorys, kopię świadectwa maturalnego lub dyplom ukończenia studiów, dwie fotografie, a w przypadku osób zakonnych - zgodę przełożonych. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone 24 i 26 września oraz 1, 3, 8 i 10 października. Zajęcia rozpoczną się 8 października. Czesne wynosi 250 zł za semestr.

Instytut Duchowości "Carmelitanum" przy kościele Świętej Trójcy i Jezusa Nazareńskiego na Solcu stawia sobie za cel "ukazanie wierzącym perspektywy dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a  przez Niego do spotkania się ze sobą jako osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób już na ziemi w wierze, nadziei i miłości we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności".

Instytut powstał dla studentów teologii chcących pogłębić duchowość, dla formatorów zakonnych, dla kapłanów, dla świeckich zaangażowanych w prace katechetyczną, duszpasterską, charytatywną wśród wspólnot parafialnych czy ruchów, dla wszystkich pragnących zobaczyć piękno życia w zjednoczeniu z Jezusem.

Życie duchowe to proces, wyprawa w świat, by dopłynąć do celu. I studium ma pomóc ludziom określić się pod względem duchowym, tak, by zdecydowali się na coś jednego, co odpowiada im najbardziej, by być spójnym w życiu codziennym, by nie krążyć po różnych kościołach czy wspólnotach. Chodzi nam też o prezentację duchowości karmelitańskiej i pomoc w czytaniu mistyków - wyjaśnia o. Wojciech Ciak OCD, koordynator trzyletniego Studium Teologii Duchowości w Instytucie Duchowości "Carmelitanum", które od października rozpoczyna się na Solcu.

Głównymi tematami studium będą dzieła karmelitańskich świętych - św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i Małej Tereski. I - jak wskazuje o. Ciak - proponowane tematy są aktualne także w dzisiejszym świecie. - Współczesne nurty w Kościele mają dużo emocji i uczuć, co jest potrzebne i ważne szczególnie na początku drogi. Pojawia się jednak potrzeba syntezy i życia modlitwy, co jest trudne w świecie, gdzie jesteśmy bombardowania informacjami. I tu św. Teresa jest przykładem, że można sobie poradzić z rozkojarzeniami. Święty Jan od Krzyża z kolei przypomina, że jesteśmy wezwani do miłości oblubieńczej z Jezusem, a doświadczenie kryzysu nie jest po to, by nas doświadczyć, ale by nam dać nowe serce w miejsce starego z kamienia. Mała Tereska uczy nas przeżywać relację z Chrystusem pośród codzienności, wykonując - wydawałoby się - zwykłe czynności - mówi o. Ciak.

Studium potrwa 3 lata i będzie koncentrować się na mądrości filozoficznej, teologicznej i mistycznej. - Mądrość filozoficzna ma odpowiedzieć na pytanie, jak odczytać filozofię, aby oprzeć się na właściwej antropologii człowieka i zwrócić się ku temu, co jest i prowadzi ku wieczności. Mądrość teologiczna podpowie, jak korzystać z depozytu magisterium Kościoła, aby w świetle Boga odczytać swoje życie duchowe i to, co dzieje się wokół nas. Mądrość mistyczna zaś wskaże na znaki i przejawy życia mistycznego, które są świadectwem, że istnieje bogata rzeczywistość Boga, i zarazem są czymś proroczym odnośnie do tego, do czego jesteśmy powołani - tłumaczy o. Ciak.

W pierwszym roku nauka obejmie doktrynę życia św. Teresy od Jezusa, wstęp do duchowości katolickiej, czyli mądrość filozoficzną, historię duchowości, świętych zakonu karmelitańskiego, zagadnienia prawosławia, judaizmu, pedagogikę modlitwy, wstęp do lektury Pisma Świętego, sztukę i sacrum na przykładzie św. Teresy od Jezusa i El Greco.

Jak wskazuje o. Ciak, wartością dodaną studium jest zawiązanie się wspólnoty i miejsca umocnienia dla uczestników. - Na zajęciach i poza nimi spotykają się osoby podobnie patrzące na rzeczywistość, nie po to, aby się zamknąć w sobie, ale po to, aby umocnić się w wierze i świadczyć o Jezusie w środowiskach, w których żyją - mówi.

 
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie