Wyjazdowe dni skupienia

Wyjazdowe dni skupienia to jednodniowe lub weekendowe pobyty w miejscach sprzyjających pogłębieniu życia wewnętrznego oraz odczytywaniu woli Bożej w naszym życiu

Pielgrzymki

Zgodnie z Tradycją Kościoła pielgrzymujemy po Polsce i po świecie śladami Świętych, by czerpać z ich doświadczenia, wypraszać potrzebne łaski, oraz odkrywać głębiej naszą katolicką tożsamość

Rekolekcje

Uczestniczymy w rekolekcjach wyjazdowych, głównie w Domach Rekolekcyjnych Karmelitów Bosych w Gorzędzieju i Zwoli

Formacja w drodze

Formacja w drodze obejmuje wyjazdowe Dni Skupienia, pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Kościoła oraz uczestnictwo w wyjazdowych rekolekcjach
WIĘCEJ