Homilia wygłoszona 27.10.2020 przez o.Wojciecha Ciak OCD podczas Mszy Świętej dla słuchaczy Carmelitanum.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie