Inauguracja roku 2020/2021 odbyła się 15.10.2020 r.

Podczas inauguracji o. Wojciech Ciak OCD wygłosił wykład przybliżając osobę s. Marianny Marchockiej OCD

część 1

 

p. Artur Bocheński odczytał teksty s. Marianny Marchockiej OCD

część 2

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie