Materiał "Ku wiedzy krzyża" został zarejestrowany podczas spotkania lektury pism św. Teresy Benedykty od Krzyża w ramach " Piwnicy duchowej " działającej przy Instytucie Carmelitanum w Poznaniu.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie