Materiał "Listy do męża św. Joanny Beretty Molla" został nagrany w ramach "Piwnicy duchowej" w ramach Instytutu Carmelitanum w Poznaniu.

Wybór i wprowadzenie: Aleksander Szczukiecki OCD

Reżyseria: Aleksander Machalica

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie