Image

Modlitwa wstępna:
Święta Edyto, która gorliwie poszukiwałaś Prawdy, naucz nas, byśmy potrafili uczciwie spojrzeć na jakość naszej codzienności. Ty, która nie uchyliłaś się przed ostateczną ofiarą ze
swojego życia, prowadź nas, byśmy nie uciekali przed małymi ofiarami, o które prosi nas
Bóg.

8 sierpnia – Dzień dziewiąty
„Mocna dłoń żyjącego Boga musi sama sięgnąć, by uwolnić duszę z pęt tego, co stworzone, i przyciągnąć ją do siebie. Tym sięganiem jest ciemna, mistyczna kontemplacja, połączona z pozbawieniem tego, co do tej pory zapewniało światło, pociechę i przystań”.
„«Te krótkie odblaski światła chwały tak rozpalają duszę…, że byłoby znakiem małej miłości nie prosić o doskonałość tej miłości i jej dopełnienie». Sam Duch Święty zaprasza do tej szczęśliwości, zwracając się jak oblubieniec z Pieśni nad Pieśniami: «Powstań, przyjaciółko
ma, piękna ma, i pójdź»” –

św. Edyta Stein „Wiedza Krzyża”

Rozważanie:
Bóg nie zostawia mnie w ciemności, ale z ciemności wyprowadza do światła. Droga, tak pełna trudu i cierpienia, jest drogą wzwyż. I tak jak podczas górskiej wędrówki nagrodą za trud przedzierania się przez ciernie i lasy jest piękny widok na szczycie, tak nagrodą za trud walki z własną słabością jest Bóg. Nieskończone Piękno i nieskończona Światłość, którą zdobyć mogę tylko za cenę oczyszczenia – tu, na ziemi, lub w czyśćcu. Kochający Bóg nie zsyłałby mi cierpienia, gdyby była inna droga. Cierpi wraz ze mną, towarzyszy każdemu
mojemu krokowi – jawnie bądź z ukrycia. I kiedy dojdę wreszcie na szczyt, zatonę w Jego ojcowskich objęciach. „I odtąd już nocy nie będzie” (Ap 22,5a).
Czy jestem gotów podjąć tę wędrówkę? Czy proszę Boga o to, by doprowadził mnie do pełnego zjednoczenia ze Sobą?
Święta Edyto Stein, módl się za mną, abym przez wszystkie trudy doszedł kiedyś do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Pieśń poświęcona św. Edycie Stein pt: " Kim jesteś Ty, Słodkie Światło?

error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie