Cel

Instytut Duchowości Carmelitanum Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, działający przy Klasztorze Trójcy Świętej w Warszawie na Solcu, stawia sobie za cel ukazanie perspektywy dojścia, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego, do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się ze sobą jako osobą i z zamieszkałą w nas Trójcą Świętą.

 

Proponujemy:

 • trzyletnie systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej
 • sympozja otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego
 • cotygodniowy udział we Mszy świętej
 • comiesięczne godziny skupienia
 • rekolekcje karmelitańskie
 • pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Karmelu
 • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Salonu Świętych
 • aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty słuchaczy Instytutu Duchowości Carmelitanum

 

Zapraszamy:

 • studentów teologii chcących pogłębić swoją duchowość
 • formatorów zakonnych oraz formatorki instytutów zakonnych żeńskich
 • kapłanów pragnących pogłębić swoją formację, by lepiej towarzyszyć wiernym
 • świeckich zaangażowanych w pracę katechetyczną, duszpasterską, charytatywną i działających w różnego rodzaju wspólnotach, ruchach i grupach parafialnych
 • wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją duchowość i na nowo odkryć piękno życiaw zjednoczeniu z Jezusem

 

Formy uczestnictwa

W zajęciach można uczestniczyć jako:

 • słuchacz – uczestniczy w zajęciach, zdaje egzaminy i pisze pracę dyplomową
 • wolny słuchacz – uczestniczy tylko w zajęciach

 

Organizacja zajęć

Program z duchowości rozłożony jest na trzy lata. Każdy rok studiów jest podzielony na dwa semestry: I – październik – styczeń i II – luty – czerwiec. Zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 17.15 do 20.15 w dwóch blokach po 80 minut z przerwą 20 minutową. Przed zajęciami można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 16.30 w Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą karmelici bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.

Miejsce wykładów

Spotykamy się w pomieszczeniach Klasztoru Karmelitów Bosych.