Instytut Duchowości Carmelitanum

Rozkład zajęć na II semestr 2023

 

Zajęcia w Studium Duchowości odbywają się w godzinach:

16.30 – Msza św.
17.20 – 18.40 — I wykład
18.40 – 19.00 — przerwa
19.00 – 20.20 — II wykład

 

07.02 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. Bartłomiej Grysa — Duchowość Świętego Szarbela Makhloufa na tle Kościoła maronickiego. Kościół Wschodu i fenomen jego działalności misyjnej

11.02 /sobota/ — Godziny skupienia
Temat: Jak stać się dzieckiem Bożym w oparciu o nauczanie i doświadczenie św.Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Program Godzin skupienia:
10.00 — Konferencja
11.00 — Adoracja
12.00 — Msza św.

14.02 /wtorek/
1. Rafał Tichy — Historia duchowości: męczennicy; okres rozwoju monastycyzmu; duchowość wczesnego średniowiecza
2. o. Robert Marciniak ocd – Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego

21.02 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. Bartłomiej Grysa — Duchowość Świętego Szarbela Makhloufa na tle Kościoła maronickiego. Kościół Wschodu i fenomen jego działalności misyjnej

28.02 /wtorek/
1. .prof. Anna Grzegorczyk  —  Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein)
2. o. Robert Marciniak ocd — Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego

07.03 /wtorek/
1. Paweł Rojek, — Liturgia dziejów a polski mesjanizm
2. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa

11.03 /sobota/ — Godziny skupienia

Plan Godzin skupienia

10.00 — Konferencja
11.00 — Adoracja
12.00 — Msza św.

14.03 /wtorek/
1. prof. Anna Grzegorczyk  —  Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein)
2. o. Leszek Jasiński ocd — Św. Teresa od Dzieciątka Jezus a jej relacja do św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

21.03 /wtorek/
1. Paweł Rojek, — Liturgia dziejów a polski mesjanizm
2. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa

28.03 /wtorek/
1. prof. Anna Grzegorczyk  —  Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein)
2. o. Leszek Jasiński ocd — Św. Teresa od Dzieciątka Jezus a jej relacja do św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

01.04 /sobota/ — Godziny skupienia

Program Godzin skupienia:
10.00 — Konferencja
11.00 — Adoracja
12.00 — Msza św.

04.04 /wtorek/
1. Paweł Rojek, — Liturgia dziejów a polski mesjanizm
2. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa

11.04 /wtorek/
1. prof. Anna Grzegorczyk  —  Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy Benedykty od
Krzyża (Edyta Stein)
2. o. Leszek Jasiński – Rodzina św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Rodzice i Siostry

18.04 /wtorek/
1. Paweł Rojek, — Liturgia dziejów a polski mesjanizm
2. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa

25.04 /wtorek/1. Barbara Tichy — Sztuka i sacrum: Św. Teresa od Jezusa i El Greco
2. o. Leszek Jasiński – Rodzina św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Rodzice i Siostry

09.05 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
2. Ks. Marek Tatar — Sumienie chrześcijańskie — co to znaczy?

13.05 /sobota/ — Godziny skupienia

Program Godzin skupienia:
10.00 — Konferencja
11.00 — Adoracja
12.00 — Msza św.

16.05 /wtorek/
1. Barbara Tichy — Sztuka i sacrum: Św. Teresa od Jezusa i El Greco
2. o. Leszek Jasiński – Rodzina św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Rodzice i Siostry

23.05.01 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Pedagogia modlitwy
2. Ks. Marek Tatar — Sumienie chrześcijańskie — co to znaczy?

30.05 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Pedagogia modlitwy
2. o. Leszek Jasiński – Rodzina św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Rodzice i Siostry

06.06. /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Pedagogia modlitwy
2. ks. Marek Tatar – Sumienie chrześcijańskie – co to znaczy?

10.06 /sobota/ — Godziny skupienia

Program Godzin skupienia:
10.00 – Konferencja
11.00 – adoracja
12.00 – Msza św.

13.06 /wtorek/
1. o. Wojciech Ciak ocd — Pedagogia modlitwy
2. ks. Marek Tatar – Sumienie chrześcijańskie – co to znaczy?

20.06 /wtorek/ Zakończenie roku akademickiego

17.30 — Msza św.
— Wręczenie dyplomów
— Salon Świętych
— Agapa