Najczęściej zadawane pytania

Do kogo adresowany jest instytut IDC?

Do wszystkich osób, które są zainteresowane tematyką zajęć w Instytucie Duchowości Carmelitanum, a które z różnych powodów (miejsce zamieszkania, praca, obowiązki rodzinne, klauzura, etc.) nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych IDC w Warszawie.

Jaka jest różnica między Stałym Słuchaczem, a Wolnym Słuchaczem?

Stały słuchacz uczestniczy w zajęciach i zdaje egzaminy oraz może na koniec pisać pracę dyplomową. Wolny słuchacz uczestniczy w zajęciach eIDC i nie zdaje egzaminów.

Jak zostać słuchaczem instytutu e-IDC?

Osoba pragnąca zostać Słuchaczem e-Instytutu proszona jest o przesłanie podania w formie e-maila na adres sekretariatu Instytutu Duchowości Carmelitanum. Podanie powinno zawierać zwięzłą informację o sobie: wiek, wykształcenie, zawód, dotychczasową drogę formacji w Kościele Katolickim oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia do e-Instytutu. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Dyrektora IDC kandydat otrzyma informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie do e-Instytutu wraz z prośbą o wniesienie opłaty na konto IDC. Opłatę tę można dokonać przez eIDC.

Kto może zostać słuchaczem instytutu e-IDC?

Słuchaczem e-Instytutu może zostać każda osoba zainteresowana duchowością katolicką oraz pragnąca pogłębić swoją wiedzę na temat duchowości karmelitańskiej, która zostanie przyjęta do grona Słuchaczy przez Dyrektora IDC i która zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu IDC.

W jakim trybie odbywają się zajęcia?

Po przyjęciu Słuchacza do e-Instytutu przez Dyrektora IDC oraz po wniesieniu opłaty, Słuchacz otrzymuje możliwość uczestniczenia online w stacjonarnych zajęciach IDC oraz otrzymuje dostęp do nagrań, plików i dokumentów na stronie internetowej IDC. Osoby zainteresowane udziałem w poprzedzającej zajęcia stacjonarne Mszy św. oraz w comiesięcznych dniach skupienia, mogą łączyć się ze wspólnotą po otrzymaniu linków do transmisji online.

Jaki jest koszt udziału w zajęciach instytutu e-IDC?

Opłata za semestr wynosi 250 zł. Istnieje możliwość opłacenia całego roku z góry.

Jaki jest numer konta e-IDC

Numer konta:
96 1600 1127 1848 8772 2000 0023 z dopiskiem: CARMELITANUM

Jaki jest kontakt do e-IDC?

Sekretariat IDC: warszawa@carmelitanum.pl