Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy od 22 września do 10 października w sekretariacie Instytutu, we wtorki i czwartki w godzinach 17:00-19:00.
Sekretariat Instytutu znajduje się w jednym z pomieszczeń przyklasztornych.

Potrzebne dokumenty

Pragnący uczestniczyć w zajęciach Instytutu winni złożyć do dnia 10 października:

  1. podanie
  2. życiorys
  3. kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów
  4. dwie fotografie
  5. w przypadku osób zakonnych zgodę odpowiednich przełożonych

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 22, 24 i 29 września oraz 1 i 6 października w godzinach 16:00-18:00

Koszt

Opłata za semestr:

  • 300 zł. - słuchacz zdający egzaminy
  • 250 zł. - wolny słuchacz

Czesne płatne na początku semestru (do końca października i do końca lutego).

Istnieje możliwość opłacenia całego roku z góry. Szczegóły w regulaminie dostepnym na tronie internetowej Instytutu.

Numer konta:

96 1600 1127 1848 8772 2000 0023 z dopiskiem: CARMELITANUM

Uzyskane tytuły

Na obecnym etapie słuchacz Instytutu po zakończeniu zajęć w cyklu trzyletnim, napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie może uzyskać dyplom z duchowości, ale bez konkretnych przywilejów wobec kościelnych instytucji. Praca dyplomowa nie wiąże się z tytułem naukowym, jest to rodzaj swoistych rekolekcji na dany temat.