Domy rekolekcyjne Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej

«Rekolekcje w klasztorach są organizowane, by dzielić się z Wami duchowością karmelitańską. Centrum tej duchowości stanowi życie modlitwą wewnętrzną, obecnością Bożą w życiu codziennym, wiarą, nadzieją i miłością. Jej filarami są święci Karmelu, którzy pomagają nam swą mądrością, doświadczeniem i przykładem życia. Z ich życia i pism czerpiemy tematy i zagadnienia, które omawiamy na rekolekcjach. Tematy na każdy kolejny rok są dobierane tak, by umożliwić osobom przybywającym na rekolekcje pogłębienie swej wiedzy o modlitwie, jej praktykowaniu, o życiu kontemplacyjnym i duchowym». (Ze strony Domu Rekolekcyjnego w Gorzędzieju)

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie