Salon Świętych serdecznie zaprasza na spotkanie, które będzie poświęcone

bł. Eugeniuszowi od Dzieciątka Jezus.

Wprowadzenie i wybór tekstów: Maria Michalik NDV

Czyta: Artur Bocheński

Oprawa muzyczna: Pieśni św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Zapraszamy !

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie