Relacja ze spotkania w Salonie Świętych

 

Tajemnice Radosne w mym życiu, w życiu najświętszej Maryi Panny i Teresy z Lisieux

Spotkanie w ramach Salonu Świętych dnia 21 maja 2023 roku zostało przygotowane i poprowadzone przez Julię Anderle de Sylor. Wybrane teksty Ewangelii oraz teksty z dzienniczka św. Teresy z Lisieux przeczytali Ilona i Paweł Janyst. Wyboru utworów muzycznych dokonała Ewelina Rzezińska. Kwartet z Warszawskiej Opery Kameralnej i Filharmonii Narodowej wykonał następujące utwory:
„Ave Maria” na chorał gregoriański,
„Ave Maria” Thomasa Luis da Victoria,
„Magnificat” Orlando Gibbons’a,
„O magnum Mysterium” Thomasa Luis da Victoria,
„Nunc dimittis” Orlando Gibbons’a,
„Jesu meine Freude” J.S. Bacha.

Image
Image

 

 

 

Wyśpiewać różaniec, jak można wyśpiewać tajemnice radosne?

„Ave Maria” w śpiewie gregoriańskim połączyło głosy żeńskie i męskie w jedną piękną harmonię. W każdym „Ave” mieści się jedna z największych tajemnic naszej wiary - tajemnica Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
Tajemnice radosne różańca w życiu świętej Tereski nie jest łatwo dostrzec.

Kilka fragmentów dzienniczka Tereski odczytanych przez aktorów wprowadziło nas w jej krótkie życie i zostaliśmy wtajemniczeni w jej radość. Dowiedzieliśmy się, że Tereska będąc dzieckiem ujrzała Matkę Bożą, która się do niej uśmiechała. Ten uśmiech opromienił całe życie Świętej - w chwilach bolesnych potrafiła odnaleźć radość. Może to była największa tajemnica Tereski - tajemnica radości w trudach jej życia.

Spotkanie w starych murach klasztoru na Solcu sprawiło, że poczuliśmy się
świadkami radości Najświętszej Maryi Panny, świętej Tereski, śpiewu na chwałę Bożą - pięknych słów i dźwięków wybrzmiewających na modlitwie wyrażonej na tak wiele sposobów.

error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie