Aby zostać słuchaczem e-Instytutu prosimy o przesłanie podania w formie e-maila na adres sekretariatu Instytutu Duchowości Carmelitanum warszawa@carmelitanum.pl. Podanie powinno zawierać zwięzłą informację o sobie: wiek, wykształcenie, zawód, dotychczasową drogę formacji w Kościele Katolickim oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia do e-Instytutu. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Dyrektora IDC kandydat otrzyma informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie do e-Instytutu wraz z prośbą o wniesienie opłaty na konto IDC. Opłatę tę można dokonać przez eIDC.

Aby uzyskać dostęp do materiałów studium konieczne jest pozostanie Słuchaczem oraz zalogowanie się na stronie eIDC.