SPOTKANIE OPŁATKOWE W CARMELITANUM

Image
21 grudnia w warszawskim Carmelitanum miało miejsce Spotkanie
opłatkowe. Naszą uroczystość w przededniu Świąt Bożego Narodzenia
rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił Dyrektor Instytutu Ojciec Wojciech
Ciak. W homilii Ojciec nawiązał do dwóch Zwiastowań: Zachariasza oraz
Maryi. Zachariasz, mimo wybrania przez Boga, odpowiada niedowiarstwem,
zaś Maryja, sama w pełni otwarta na Boga, także nas uczy otwartości na
Słowo Boże i konsekwencji w przyjmowaniu go.
Po Mszy Świętej, z zapalonymi od świec adwentowych świeczkami i przy
śpiewie kolędy „Wśród nocnej ciszy”, przeszliśmy do sali na dalszą część
uroczystości. Na zaimprowizowanej, pomysłowo udekorowanej scenie
odegrany został I akt sztuki św. Teresy od Dzieciątka Jezus:
„Ucieczka do Egiptu”.
Image
Aktorami byli Państwo Agnieszka i Tytus Witkowscy, ich dzieci oraz przyjaciółka córki. Spektakl w ich prawdziwie profesjonalnym wykonaniu wzbudził szczery zachwyt publiczności i został nagrodzony długimi brawami.

 

Na koniec miała miejsce mała  niespodzianka przygotowana dla Ojca Wojciecha. Najmłodsze aktorki zaśpiewały kolędę w języku wielkich Świętych Karmelu — św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża: Dzwony Betlejem (Campanas de Belén).
Ten występ także spotkał się z gorącym przyjęciem zarówno Ojca Dyrektora, jak i
pozostałych widzów. Po części artystycznej przyszedł czas na odczytanie fragmentu z Dziejów duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wysłuchaliśmy opowiadania o łasce Bożego Narodzenia, którą św. Teresa opisała w swej autobiografii.
Image
Image

 

 

Składając nam życzenia Ojciec nawiązał do tego wydarzenia z życia Świętej zwracając naszą uwagę na to, że łaskę Bożego Narodzenia, łaskę umocnienia w darze miłości wobec innych bez skupiania się na sobie, otrzymuje Teresa w określonych okolicznościach, na które składa się zarówno udział w uroczystościach
kościelnych, jaki świętowania w gronie rodzinnym.
Ojciec życzył nam takiego obdarowania mocą Jezusa i odzyskania siły ducha jakie stały się udziałem Świętej zaznaczając, by tak,
jak w przypadku św. Teresy stało się to poprzez udział w liturgii Bożego
Narodzenia, oraz poprzez świętowanie w rodzinie.

 

Teraz przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i składanie indywidualnych życzeń. Przerwy miedzy wykładami w Carmelitanum trwają zazwyczaj zbyt
krótko na „rozwinięcie skrzydeł” i bliższe poznanie, więc w tej części naszej uroczystości nadrabialiśmy zaciągnięte wcześniej braki,.
Po dłuższej chwili wzrok obecnych skierował się na suto zastawiony stół, na którym królowały potrawy mesjańskie i gdzie nie brakowało dosłownie niczego.
Nie odchodząc już od stołu kontynuowaliśmy do późna rozpoczęte wcześniej rozmowy. Podczas spotkania była także możliwość nabycia świątecznych ozdób i pięknie wykonanych kartek. Każdy z obecnych losował również kartkę z myślą św. Teresy. To był piękny, radosny wieczór wieńczący okres oczekiwania na przyjście Pana.
Dziękujemy Ojcu Wojciechowi a także wszystkim, dzięki którym to spotkanie miało tak głęboki, ciepły i pogodny charakter.
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie