Konferencje oraz homilie z Mszy Świętej są dostępne na kanale

"  Carmelitanum Warszawa " na platformie YouTube

CEL  

      
Instytut Duchowości Carmelitanum  Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, działający przy Klasztorze Trójcy Świętej w Warszawie na Solcu , stawia sobie za cel ukazanie perspektywy dojścia, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego, do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się ze sobą jako osobą i z zamieszkałą w nas Trójcą Świętą..

PROGRAM

     

      Proponujemy systematyczne studia z zakresu :

  • teologii duchowości
  • historii duchowości
  • duszpasterstwa duchowości
  • duchowości karmelitańskiej

    W ramach programu realizowane są również:

  •   sympozja otwierające na Tajemnice życia chrześcijańskiego
  •   cotygodniowy udział w Mszy Świętej przed zajęciami
  •   rekolekcje karmelitańskie
  •   pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Karmelu
  •  możliwość korzystania z propozycji kulturalnych w ramach Salonu Świętych
  •  aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty słuchaczy Instytutu Carmelitanum

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia IDC

Studia stacjonarne  przebiegają w trzyletnim cyklu. Zajęcia mają miejsce w pomieszczeniach Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul.Solec 61.

Zajęcia
Semestry
Msza Święta
Czesne
Dyplom
Image

                               WARIANTY UCZESTNICTWA

Image

Istnieją trzy warianty uczestnictwa w studium jako:

1

Słuchacz IDC

Uczestniczy w zajęciach stacjonarnych, zdaje egzaminy oraz pisze pracę dyplomową
2

Słuchacz wolny IDC

Uczestniczy jedynie w zajęciach bez obowiązku zdawania egzaminów
3

Słuchacz e-IDC

Korzysta z materiałów poprzez internet udostępnionych na platformie e-IDC w czasie przez siebie wybranym

REKRUTACJA W 3 KROKACH

Rekrutacja dla słuchaczy stacjonarnych odbywa się corocznie na początku września. Informacje o aktualnych terminach składania dokumentów podawane są tuż przed rozpoczęciem rekrutacji za pomocą strony internetowej.

Złóż dokumenty

W ramach wymaganych dokumentów powinny znaleźć się: podanie, życiorys, kopia świadectwa maturalnego, dwie fotografie, w przypadku osób zakonnych zgoda odpowiednich przełożonych.

Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas składania dokumentów odbywa się rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Dyrektora Instytutu Carmelitanum lub osobę przez niego wskazaną.

Wniesienie opłaty

Opłatę można wnieść w sekretariacie Instytutu Carmelitanum przy ul. Solec 62 lub w formie przelewu elektronicznego poprzez platformę e-IDc znajdującą się na naszej stronie.

Darmowe wykłady Carmelitanum

Duszpasterstwo duchowości

Więcej ...

Mariologia

Więcej...

Biblia i duchowość

Więcej ...

Wykładowcy Carmelitanum

o.Wojciech Ciak
o.Wojciech CiakOCD
o.Bertold Dąbkowski
o.Bertold DąbkowskiOCD
o.Robert Marciniak
o.Robert MarciniakOCD
o.Jakub Kamiński
o.Jakub KamińskiOCD
o.Józef Tracz
o.Józef TraczOCD
o.Krzysztof Piskorz
o.Krzysztof PiskorzOCD
Rafał Tichy
Rafał Tichyfilozof,teolog, publicysta
ks.Marek Tatar
ks.Marek Tatarprofesor doktor hab.
Barbara Tichy
Barbara Tichyhistoryk sztuki

Jeśli chcesz odnaleźć prostą drogę do zjednoczenia z Jezusem

odkryć duchowość Doktorów Kościoła i wskazówki , które doprowadziły ich do celu, którym jest Niebo ...