Salon Świętych to ekskluzywny czas spotkania z życiem i myślą dwóch wybitnych Polaków Kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Ich słowa zapisały się już w historii. Teraz można je usłyszeć również w naszym Karmelitańskim Salonie. Zapraszamy! 

Kard. Stefan Wyszyński - Bezpieczeństwo i przyszłość narodu- o rodzącej się idei Ślubów Jasnogórskich. 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie