Salon Świętych to ekskluzywny czas spotkania z życiem i myślą dwóch wybitnych Polaków Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz świętego Jana Pawła II. Ich słowa już dawno zapisały się w historii. Teraz można je usłyszeć również w naszym Karmelitańskim Salonie.

Zapraszamy!!!

Jan Paweł II - Droga Karola Wojtyły do zrozumienia siebie i swojego życiowego zadania dzięki spotkaniu ze św. Janem od Krzyża.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie