Image
 
Spektakl słowno - muzyczny pt: Zamek wewnętrzny - mieszkania pierwsze...
św. Teresa od Jezusa

Zespół muzyki sakralnej LUMEN

muzyka i adaptacja tekstów - Zbigniew Małkowicz

czytanie i śpiew - Marzena Małkowicz

tłumaczenie - o.Wojciech Ciak OCD, Dariusz Wandzioch

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie