Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi który dobrowolnie podał swoje dane osobowe przysługują następujące prawa:

  • prawo do dostępu i poprawiania podanych danych osobowych ,
  • prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • nie dotyczy to jednak danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa,
  • prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

Z tego miejsca możesz wysłać wniosek o eksport danych jakie są gromadzone na tej stronie lub też o usunięcie danych osobowych.

Wybierz swoją prośbę