Image

Droga Słuchaczko i Drogi Słuchaczu,
Zajęcia w tym roku zakończyliśmy wykładem o św. Rafale Kalinowskim,
karmelicie bosy. Pozostawił sobie świadectwo odszukiwania pokoju serca
pośród trudnych doświadczeń w oparciu o szukanie kontaktu z Jezusem przez
modlitwę, a zarazem przez osadzenie w tym, co jest tradycją rodziną, polską i
zakonną.
Przeto, w nawiązaniu do jego listów pragnę złożyć życzenia Bożonarodzeniowe
Każdej i Każdemu z Was.
Najpierw przytoczę dwa fragmenty z jego listów, jeden z okresu jego zesłania
na Sybir, a drugi z Wadowic, gdzie jest przeorem i pozostało mu jeszcze ponad
rok życia:


Z listu do rodziny, Tomsk 9 XI 1864
(...) ciężko grzeszę (...), dręcząc się tym, że świat nie jest taki, jakim by się go
chciało widzieć, a ludzie nie tak doskonali, jak się wymarzyło; że względem nich
jestem bezsilny i pomocy środka nie mam dla nich. Wszak Bóg stworzył świat i
wie lepiej od nas, jak nim rządzić, że upadek człowieka jest tak zwykłą rzeczą.

Z listu do m. Marii Agnieszki OCD, Wadowice 24 IX 1906
...Chociaż życie człowieka na niespokojnym oceanie tego świata podlega
ciągłym zmianom, a dusza czuje się miotana przez fale nacierających na nią
różnych zdarzeń, mimo to, albo raczej z tego powodu Opatrzność ustanowiła
chwile odpoczynku, w których panuje pokój, aby dusza mogła zorientować się,
dokąd skierować łódź swojego życia...

Niech ten czas będzie odpowiedni do wspominania tego, co nam bliskie i drogie.
Niech ten czas będzie odpowiedni do doświadczenia pokoju, aby zorientować
się, dokąd skierować łódź swojego życia i niech ten czas doda nam odwagi do
uczynienia swoimi jeszcze innej wypowiedzi św. Rafała: Co do mego obecnego
położenia, biorę życie takim, jak ono jest, pewny, że w każdym położeniu jest
sposób zdobycia środków nasuwanych przez Opatrzność dla zdobycia sobie
zbawienia - mężnie sobie postępuję, mając ciągle przed sobą Dziecię Jezus.

Z modlitwą i pozdrowieniem – fr. Wojciech Ciak ocd, dyrektor Carmelitanum.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie