Image

Drogie Słuchaczki i Drodzy Słuchacze, Drodzy Wykładowcy !

Pragnę w tych dniach Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa podzielić się z Wami życzeniami, czyli nadzieją na ten święty czas dla każdego z nas.

Pragnę podzielić się nadzieją, że każdy z nas przyjmie to, co pisała siostra Łucja:     " Prawda o Zmartwychwstaniu Pana opiera się na znakach i wskazówkach historycznych o szczególnej wiarygodności. (...) Apostołowie i liczni uczniowie byli tak pewni tego wszystkiego, że oddawali potem własne życie, w obronie prawdy, jaką głosili."

Pragnę podzielić się nadzieją, że obecne Triduum będzie dla nas kolejnym czasem umocnienia się w prawdzie o Zmartwychwstaniu, i co więcej, ta prawda może być w życiu każdego z nas potwierdzona przez osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Pragę, podzielić się również nadzieją, że po wyjściu z tego Triduum, będziemy z większa mocą świadczyli o tej prawdzie w tych środowiskach, w których dane jest nam żyć.

Niech ten czas Tajemnic Męki, Śmierci, Zmartwychwstania i Miłosierdzia umocni każdego z nas we wierze w Jezusa Chrystusa z Ranami i coraz bardziej otwiera na drugich z posługą nadziei chrześcijańskiej.

z modlitwą i pozdrowieniem- fr. Wojciech Ciak OCD

error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie