Image

Drogie Słuchaczki i Drodzy Słuchacze, Drodzy Wykładowcy !

Pragnę w tych dniach Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa podzielić się z Wami życzeniami, czyli nadzieją na ten święty czas dla każdego z nas.

Pragnę podzielić się nadzieją, że każdy z nas przyjmie to, co pisała siostra Łucja:     " Prawda o Zmartwychwstaniu Pana opiera się na znakach i wskazówkach historycznych o szczególnej wiarygodności. (...) Apostołowie i liczni uczniowie byli tak pewni tego wszystkiego, że oddawali potem własne życie, w obronie prawdy, jaką głosili."

Pragnę podzielić się nadzieją, że obecne Triduum będzie dla nas kolejnym czasem umocnienia się w prawdzie o Zmartwychwstaniu, i co więcej, ta prawda może być w życiu każdego z nas potwierdzona przez osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Pragę, podzielić się również nadzieją, że po wyjściu z tego Triduum, będziemy z większa mocą świadczyli o tej prawdzie w tych środowiskach, w których dane jest nam żyć.

Niech ten czas Tajemnic Męki, Śmierci, Zmartwychwstania i Miłosierdzia umocni każdego z nas we wierze w Jezusa Chrystusa z Ranami i coraz bardziej otwiera na drugich z posługą nadziei chrześcijańskiej.

z modlitwą i pozdrowieniem- fr. Wojciech Ciak OCD

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie