Drogie Słuchaczki i Drodzy Słuchacze!

W tych dniach, kiedy wydaje się, że mroki ogarniają świat i kiedy wydaje się, że człowiek pełen arogancji, przemocy, okrutności i obojętności na głos sumienia – ma przed sobą przyszłość – to tym bardziej przybliżajmy się do Chrystusa i podążajmy za Nim, aby w Nim i z Nim odkrywać drogę prowadząca do Ojca przez Jego zmaganie się w Ogrójcu o wypełnienie Woli Ojca, przez Jego zmierzenie się z grzechem każdego nas na Krzyżu i przez oczekiwanie z Maryją i Kościołem na Jego Zmartwychwstanie.

Czas Triduum jest wyrazem Miłosierdzia Ojca wobec nas – niech ten czas będzie dla każdego z nas duchowo owocny w coraz głębszym przylgnięciu do Jezusa Zmartwychwstałego z ranami Jego Męki –

z modlitwą fr. Wojciech ocd, dyrektor „Carmelitanum”
error: Zawartość została zabezpieczona. Dziękujemy za zrozumienie