Czym się zajmujemy

Teologia życia wewnętrznego jako dyscyplina teologiczna zajmuje się doświadczeniem chrześcijańskim, tzn. ukazuje długą drogę wewnętrzną osoby wierzącej, prowadząca aż do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.

Cel

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy Kościele Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu, podobnie jak Instytuty tego typu przy naszych klasztorach w Poznaniu, Wrocławiu i Sopocie, stawia sobie za cel ukazać wierzącym perspektywę dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się ze sobą jaką osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób już tu we wierze, nadziei i miłości we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności.

Pomocą w otwarciu na taką perspektywę i podjęciu drogi w celu jej osiągnięcia są:

  • systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej oraz sympozja - otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego
  • cotygodniowy udział w Eucharystii, comiesięczne godziny skupienia, rekolekcje i pielgrzymki do miejsc związanych ze świętymi Karmelu - które służą przeżywaniu i celebrowaniu Tajemnic życia chrześcijańskiego w liturgii, na modlitwie osobistej i we wspólnocie wierzących
  • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Piwnicy duchowej
  • podejmowane przez słuchaczy Instytutu różne prace na rzecz wspólnoty Carmelitanum i z Carmelitanum służą odkryciu, że wiara w Tajemnice życia chrześcijańskiego wyraża się także w czynach wpisanych w codzienność i w ewangelicznej prostocie wobec bliźnich

Dla kogo powstał Instytut?

Studium kieruje swoje zaproszenie głównie do osób świeckich zaangażowanych w pracę katechetyczną, duszpasterską, charytatywną pośród wspólnot parafialnych, grup czy różnego rodzaju wspólnot i ruchów oraz do tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe i na nowo zobaczyć piękno życia w zjednoczeniu z Jezusem.

Rodzaje słuchaczy

Naszym słuchaczom proponujemy następującą formę uczestnictwa:

  • wolny słuchacz, uczestniczy tylko w zajęciach
  • uczestniczy i zdaje egzaminy
  • uczestniczy, zdaje egzaminy i pisze pracę dyplomową

Organizacja zajęć

Program z duchowości rozłożony jest na trzy lata.

Każdy rok studiów jest podzielony na dwa semestry: I – październik – styczeń i II – luty – czerwiec.

Zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 17.00 do 20.10 w dwóch blokach po 80 minut z przerwą 30 minutową.

Przed zajęciami można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 16.15 w Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą karmelici bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.

Miejsce wykładów

Jako miejsce wykładowe służą nastrojowe sale „Domus Carmeli” przy klasztorze O.O. Karmelitów Bosych na Solcu, ul. Solec 61.