Cel

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy Kościele Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu, obsługiwanym przez Karmelitów Bosych, stawia sobie za cel ukazać wierzącym perspektywę dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania ze sobą jako osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób Boskich już tu, w wierze, nadziei i miłości; we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności.

Pomocą w otwarciu na taką perspektywę i podjęciu drogi w celu jej osiągnięcia są:

 • systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej oraz sympozja - otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego
 • cotygodniowy udział w Eucharystii, comiesięczne godziny skupienia, rekolekcje i pielgrzymki do miejsc związanych ze świętymi Karmelu - które służą przeżywaniu i celebrowaniu Tajemnic życia chrześcijańskiego w liturgii, na modlitwie osobistej i we wspólnocie wierzących
 • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Piwnicy duchowej
 • podejmowane przez słuchaczy Instytutu różne prace na rzecz wspólnoty Carmelitanum i z Carmelitanum służą odkryciu, że wiara w Tajemnice życia chrześcijańskiego wyraża się także w czynach wpisanych w codzienność i w ewangelicznej prostocie wobec bliźnich

Dla kogo powstał Instytut?

 • dla studentów teologii chcących pogłębić swoją duchowość
 • dla formatorów zakonnych czy formatorek instytutów zakonnych żeńskich
 • dla kapłanów, którzy pragną pogłębić swoją formację dla lepszego towarzyszenia wiernym
 • dla świeckich zaangażowanych w pracę katechetyczną, duszpasterską, charytatywną pośród wspólnot parafialnych, grup czy różnego rodzaju wspólnot i ruchów
 • dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe i na nowo zobaczyć piękno życia w zjednoczeniu z Jezusem...

Rodzaje słuchaczy

 • wolny słuchacz, uczestniczy tylko w zajęciach
 • słuchacz, który uczestniczy w zajęciach i zdaje egzaminy
 • słuchacz, który uczestniczy w zajęciach, zdaje egzaminy i pisze pracę dyplomową

Praca dyplomowa nie wiąże się z żadnym tytułem. Jest to rodzaj swoistych rekolekcji dla osoby zainteresowanej danym tematem.

Wykładowcy

Zajcia prowadzą karmelici bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.